İş başvurularınız için ik@ak-can.com adresine cv bırakmanız yeterlidir.

İlgi ve alakanız için teşekkür ederiz.

<% if Request("islem")="kayit" then if Request.Form("isim")="" or Request.Form("dogum")="" or Request.Form("cinsiyet")="" or Request.Form("adres")="" or Request.Form("evtel")="" or Request.Form("ceptel")="" or Request.Form("eposta")="" or Request.Form("pozisyon")="" then Response.Write "
" Response.Write "HATA!" Response.Write "Formdaki Bilgileri Eksik Doldurdunuz" Response.Write "<<Geri" else Set Baglanti = Server.CreateObject("ADODB.Connection") Baglanti.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath("dreamon/veri_tabani.mdb") Set Kayit = Server.CreateObject ("ADODB.RecordSet") Sql_Komutu = "Select * from eleman" Kayit.Open Sql_Komutu, Baglanti, 1, 3 Kayit.AddNew Kayit("basvuru_tarihi")=date() Kayit("durum")="Yeni" Kayit("isim")=Request.Form("isim") Kayit("dogum")=Request.Form("dogum") Kayit("cinsiyet")=Request.Form("cinsiyet") Kayit("adres")=Request.Form("adres") Kayit("evtel")=Request.Form("evtel") Kayit("ceptel")=Request.Form("ceptel") Kayit("eposta")=Request.Form("eposta") Kayit("pozisyon")=Request.Form("pozisyon") Kayit("askerlik")=Request.Form("askerlik") Kayit("ehliyet")=Request.Form("ehliyet") Kayit("medeni")=Request.Form("medeni") Kayit("sirket1")=Request.Form("sirket1") Kayit("gorev1")=Request.Form("gorev1") Kayit("sure1")=Request.Form("sure1") Kayit("sirket2")=Request.Form("sirket2") Kayit("gorev2")=Request.Form("gorev2") Kayit("sure2")=Request.Form("sure2") Kayit("lise")=Request.Form("lise") Kayit("universite")=Request.Form("universite") Kayit("master")=Request.Form("master") Kayit("ingilizce")=Request.Form("ingilizce") Kayit("diger_lisan")=Request.Form("diger_lisan") Kayit("bilgisayar")=Request.Form("bilgisayar") Kayit("sertifika")=Request.Form("sertifika") Kayit("refisim1")=Request.Form("refisim1") Kayit("refunvan1")=Request.Form("refunvan1") Kayit("refno1")=Request.Form("refno1") Kayit("refisim2")=Request.Form("refisim2") Kayit("refunvan2")=Request.Form("refunvan2") Kayit("refno2")=Request.Form("refno2") Kayit("metin")=Request.Form("metin") Kayit.Update Response.Write "
" Response.Write "TEBRİKLER!" Response.Write "Başvurunuz başarılı bir şekilde kaydedildi" Response.Write "<<Geri" Kayit.close Set Kayit = Nothing end if else %> <%end if%>